مشتری عملگرا، نتیجه‌طلب و بلندهمت، لایق

راهکارهای نتیجه‌بخش

شبکه ای برای تأمین همه نیازهای مدیریتی کسب‌وکار شما که در سه‌محور راهکارهای عقل‌افزاری، راهکارهای نرم‌افزاری و دوره‌های آموزشی، هم‌آفرین شماست

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام و نام خانوادگی
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

مشتری عملگرا، نتیجه طلب و بلندهمت،

لایق راهکارهای نتیجه‌بخش

شبکه‌ای برای تأمین همه نیازهای مدیریتی کسب‌و‌کار شما که در سه‌محور راهکارهای عقل‌افزاری، راهکارهای نرم‌افزاری و دوره‌های آموزشی، هم‌آفرین شماست

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام و نام خانوادگی
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

هرنیاز، یک عقل‌افزار

عقل‌افزارهای حوزه راهبرد کسب‌و‌کار

عقل‌افزارهای حوزه منابع‌انسانی

عقل‌افزارهای حوزه مارکتینگ

عقل‌افزار‌های حوزه مالی

عقل‌افزارهای حوزه فروش

قصه پدیدار

ما یک شرکت ایرانی با چشم انداز بین المللی در حوزه خدمات مدیریتی هستیم که ماموریت و قول خود را اینطور تعریف کردیم:

ماموریت ما هم‌آفرینی با آفرینشگران اقتصادی و اجتماعی برای پدیدار شدن رویاهای تحول آفرین به عنوان یک گام مهم برای رسیدن به تحول در سطح ایران است.

قول ما در پدیدار این است که شبکه‌ای توانمند شده با ابزارهای مدیریتی کاربردی، کارآمد و اثربخش باشیم که قدرت خلق نتایج عینی را داشته باشد.
ما این قول را از مسیر طراحی و عملیاتی کردن راهکارهای خود در سه دسته خدمات عقل‌افزاری، نرم‌افزاری و آموزشی محقق می‌کنیم.

قصه پدیدار

ما یک شرکت ایرانی با چشم‌انداز بین‌المللی در حوزه خدمات مدیریتی هستیم که ماموریت و قول خود را اینطور تعریف کردیم:

ماموریت ما هم‌آفرینی با آفرینشگران اقتصادی و اجتماعی برای پدیدار شدن رویاهای تحول‌آفرین به عنوان یک گام مهم برای رسیدن به تحول در سطح ایران است.

قول ما در پدیدار این است که شبکه‌ای توانمند شده با ابزارهای مدیریتی کاربردی، کارآمد و اثربخش باشیم که قدرت خلق نتایج عینی را داشته باشد.
ما این قول را از مسیر طراحی و عملیاتی کردن راهکارهای خود در سه دسته خدمات عقل‌افزاری، نرم‌افزاری و آموزشی محقق می‌کنیم.

راهکارهای عقل‌افزاری (فریم‌ورک بومی‌سازی شده ایرانی)

راهکارهای عقل‌افزاری، مجموعه‌ای از ابزارهای منسجم و یکپارچه هستند که امکان حل مسائل سازمان‌ها را فراهم می‌کنند. در واقع این عقل‌افزارها، راهکارهایی کارآمد و عملی هستند که در زمینه مدنظر، راهگشای سازمان‌ خواهند بود.

این راهکارها بعد از بررسی تئوری‌های علمی مرتبط با حوزه مدیریتی و بررسی نمونه‌های شرکت‌های مطرح بین المللی، به سبک پدیدار باز طراحی شدند و با تجربیات عملی پدیدار تکمیل شده و به بلوغ می‌رسند.

راهکارهای عقل افزاری پدیدار در حوزه‌های مدیریت راهبردی کسب‌وکار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت مالی، طراحی سیستم و سیاستگذاری در حال تحقیق، توسعه و ارائه به بازار هستند.

تا الآن ۱۶ راهکار عقل افزاری در پدیدار توسعه یافته و وارد بازار شده‌اند. خبر خوب اینکه ۱۴ راهکار دیگه در حال تحقیق و توسعه هستند.